You are here

Vreemde valuta

 

Verschillende talen, meerdere valuta's, de SpeedBalance software  met het Dubbel boekhouden met vreemde valuta's - snel en gratis - is perfect voor een internationaal gebruik. Bevat alle mogelijkheden van het Dubbel boekhouden plus alle noodzakelijke functies om rekeningen in vreemde valuta te beheren en rapporten zowel in basis- als in vreemde valuta uit te drukken.

Karakteristieken:

Naast de karakteristieken van het Dubbel boekhouden, stelt het Dubbel boekhouden met vreemde valuta u ook in staat om:

 • De Balans- en Winst/Verlies (activa, passiva, kosten en baten) rekeningen te beheren in vreemde valuta
 • Automatisch de wisselkoers te berekenen, volgens de wisselkoers die ingevoerd is in de Wisselkoersen-tabel
 • Automatisch de wisselkoers-afwijkingen te berekenen.

Wanneer u een nieuwe boekhouding begint, is het altijd beter een reeds geconfigureerd voorbeeld te selecteren en het aan uw eigen behoeften aan te passen, dan met een geheel blanco bestand te beginnen:

 • De "Boekhouding met meerdere valuta's" optie als het gekozen type selecteren ( Menu Bestand – Nieuw – Boekhouding met meerdere valuta's); het gewenste voorbeeld/prototype selecteren

 • Definiëer de Bestands- en boekhoudingseigenschappen en voer het symbool voor de basisvaluta (bijv. EUR) in;

 •  Bestands- en boekhoudingseigenschappen (menu Bestand), tabblad Vreemde valuta: voer de wisselkoersen winst- en verlies-rekeningen in. Het is ook mogelijk één en dezelfde rekening in te voeren. Voer hier tevens Valuta2 in.

 • Het bestand opslaan onder een nieuwe naam (Opslaan als...)

De Wisselkoersen-tabel voorbereiden

Voordat de Rekening-codes in de "Valuta" kolom van de Rekeningen-tabel ingevoerd worden, moeten de parameters van de valuta gespecifiëerd worden in de Wisselkoersen-tabel. Voor meer informatie over het invoeren van deze parameters, klik hier .

De Rekeningen-tabel voorbereiden

 • Het rekeningschema personaliseren en de gewenste aanpassingen aanbrengen (zie voor meer informatie de pagina Dubbel boekhouden)

De kolomkopteksten tonen de valuta, die als basisvaluta werd ingevoerd (EUR)

Tijdens het invoeren van nieuwe rekeningen of het aanpassen van bestaande rekeningen, zorg ervoor dat:

 • De valuta van de rekening gespecifiëerd wordt voor elke rekening
 • De wisselkoersen winst- en verlies-rekeningen in het Rekening-schema aanwezig zijn
 • De rekeningen van de Balans (Activa en Passiva) kunnen ingevoerd worden in elke soort valuta
 • De rekeningen van de Winst- en Verlies-rekening (Kosten en Baten) moeten gespecifiëerd worden in de basisvaluta.

Het beginsaldo voor elke rekening moet aangegeven worden in de valuta van de rekening ("Opening Valuta" kolom); het programma rekent deze bedragen om in hun equivalent in basisvaluta ("Begin EUR" kolom in het voorbeeld)

 • Alle gemaakte aanpassingen opslaan (menu Bestand)
 • Nu kunnen we naar de Transacties-tabel gaan om de transacties in te voeren

Invoeren van transacties

Voordat er transacties met vreemde valuta ingevoerd worden, moet de wisselkoers in de Wisselkoersen-tabel aangepast worden aan de actuele wisselkoers (Wisselkoers-kolom).

Bij het invoeren van transacties:

 • De bedragen worden ingevoerd in de valuta van de rekening
 • Het programma berekent de tegenwaarde in de basisvaluta met de gespecifiëerde, actuele wisselkoers.
 • het programma toont de rekeningsaldi en de ingevoerde bedragen in het informatievenster onderaan het scherm.

Voor gedetailleerde voorbeelden van verschillende transacties in het Boekhouden met vreemde valuta, ga naar de Transacties in het Boekhouden met vreemde valuta tutorial .

De Rekeningkaart bekijken

Met behulp van de volgende sneltoetsen: Alt + dubbele klik op een rekeningnummer, wordt de rekeningkaart getoond. Deze laat alle transacties en saldi van de rekening zien.

 • Transacties en saldo van de rekening in de rekeningvaluta (hier USD)
 • Transacties en saldo van de rekening in de basisvaluta (hier EUR)

Voor gedetailleerde voorbeelden van rekeningkaarten met verschillende soorten valuta en transacties, ga naar de Transacties in het Boekhouden met vreemde valuta tutorial.

Automatische berekening van de wisselkoersverschillen 

Door het commando "Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking" van het Rekening2 menu te activeren, worden de wisselkoersverschillen automatisch ingevoerd. Het programma gebruikt de wisselkoers winst/verlies rekening(en), gedefinieerd in de "Bestands- en boekhoudingseigenschappen" (menu Bestand), tabblad Vreemde valuta.

Balans en Winst- en Verlies-rekening aan het einde van het jaar

Voor een compleet overzicht van de procedures aan het eind van het jaar in een Boekhouding met meedere valuta's, klik hier.

De Balans en Verlies- en Winst-rekening kan verscheidene malen afgedrukt worden. U kunt dit rapport verkrijgen door naar het menu Rapporten te gaan en het commando "Uitgebreide Balans"
te selecteren.  Er zijn verschillende opties voorzien om gedetailleerde en professionele document-afdrukken te verkrijgen.

 •  geregistreerd in de basisvaluta
 • met de mogelijkheid om het rekeningsaldo ook in de originale valuta te zien.

Voorbeeld Balans

Voorbeeld Winst- en Verlies-rekening