You are here

Tabellen en groepen

Het programma SpeedBalance bestaat uit vele tabellen, die kunnen variëren al naar gelang het gekozen type boekhouding

Voor een overzicht van enkele tabellen, ga naar de pagina Screenshots , waar een aantal tabellen van het Dubbel boekhouden afgebeeld worden. Ook bij de verschillende typen boekhouding , zijn de verschillende tabellen per gekozen type te zien.

 

Groepen in de Rekeningen-tabel 

Wanneer een voorbeeld van een boekhoudplan bewerkt wordt om het te personalizeren, of wanneer een nieuw blanco bestand gestart wordt, moet de gebruiker het groeperingssysteem begrijpen, zodat het programma alle bedragen van de verschillende rekeningen en/of categorieën op een correcte manier optelt. Deze groeperingen dienen ook om de bedragen van de BTW codes correct op te tellen.

In de afbeelding hierboven zijn diverse kolommen te zien die kunnen variëren, al naar gelang het type boekhouding dat toegepast wordt.

Om correct te kunnen optellen, moet het programma in de Groep kolom van de rij waarin het totaal te zien moet zijn (rij 11, Totale Activa, in ons voorbeeld), hetzelfde nummer of code hebben dat wordt getoond in de Gr kolom van de rijen die opgeteld moeten worden. (nummer 1 in ons voorbeeld) 

De nummers of codes in de Groep-, Rekening/Categorie- en Gr kolommen kunnen gekozen worden door de gebruiker en gevormd worden door cijfers, letters of een combinatie van beiden. De enige nummers die onveranderd moeten blijven zijn de nummers in de BKlasse kolom: 1 voor de Activa, 2 voor de Passiva, 3 voor de Uitgaven, 4 voor de Inkomsten.

Wanneer er nu waarden ingevoerd worden, zal het programma de bedragen voor de Totale Activa correct optellen.

Dit totalizeringssystem functioneert op meer dan één niveau.