You are here

Speciale projecten

Wanneer de kosten- en winstcentra niet volstaan om speciale projecten te beheren, kan men het Extern Boekhoudingsoverzicht gebruiken.

Voor elk project kan een Extern Boekhoudingsoverzicht geconfigureerd worden.

  • Het rekeningschema moet analytisch geconfigureerd worden met alle groepen en subgroepen die deel uitmaken van het project.
  • In de Gr1 kolom (indien niet zichtbaar, de kolom activeren via het menu "Gegevens", commando Velden instellen, activeer de optie "zichtbaar") moet een acroniem (of een nummer) ingevoerd worden, dat verwijst naar de groep waarin de bedragen getotalizeerd worden in het Extern Boekhoudingsoverzicht (bijvoorbeeld LE = Lasten Evenementen, BE = Baten Evenementen)

  • Configureer het project, door het aanmaken van een Extern Boekhoudingsoverzicht (Bestand - Nieuw - Andere - Boekhoudingsoverzicht), en geef de groep aan waarin de bedragen getotalizeerd worden (LE = Lasten Evenementen, BE = Baten Evenementen). Opgepast: de lijst met de rekeningen moet niet ingevoerd worden.
  • In de Gr kolom wordt een code aangegeven, waarin de lasten en de baten voor het project gegroepeerd worden, 02 in ons voorbeeld.
  • De "Tot" kolom moet leeg gelaten worden, zodat daar de saldi van de rekeningen afgebeeld kunnen worden.
  • In de "Behouden" column, het woord "Ja" invoeren voor de rijen die zichtbaar moeten zijn in het overzicht (zoals kopteksten, bijvoorbeeld "lasten", "baten")

 

Vanuit het eigen boekhoudbestand, het Extern Boekhoudingsoverzicht berekenen (menu Rapporten, commando Extern Boekhoudingsoverzicht)

Alle rekeningsaldi die gekoppeld zijn aan het boekbestand zullen getoond worden, met de winst/verlies indicatie.