You are here

SpeedBalance: Helping Enterprising People Succeed

Er is een nieuwe gratis boekhoudsoftware op de Nederlandse markt: SpeedBalance! De naam zegt het al: het programma biedt de mogelijkheid de saldi ("balances") op een snelle manier te berekenen. Onder het motto "Helping Enterprising People Succeed" wil de producent aan de zelfstandigen, kleine ondernemingen, stichtingen en verenigingen een gebruiksvriendelijk programma aanbieden dat, ook zonder of met een minimum aan boekhoudkundige voorkennis, tot professionele resultaten leidt. De gebruiker kan kiezen uit een viertal boekhoudapplicaties, van een eenvoudig Kasboek tot het Dubbel boekhouden met meerdere valuta's, al naar gelang het profiel van zijn activiteit en zijn eventuele wensen/vereisten. Een uitgebreide en steeds bijgewerkte documentatie van tutorials, voorbeelden en modellen van boekhoudbestanden en een handboek gratis online, geeft de gebruiker een stap-voor-stap begeleiding, zowel in het starten van zijn boekhouding als bij het dagelijkse werk. Zowel het gratis programma (via download) als alle bijbehorende documentatie is te vinden op de website: www. speedbalance.nl.