You are here

Nieuw boekhoudbestand met overdracht van gegevens van andere boekhoudprogramma's.

Met SpeedBalance kunt u gemakkelijk gegevens van een ander boekhoudprogramma overbrengen, via MS-Excel.

  1. Met het boekhoudprogramma, exporteer de gegevens in een formaat dat door Excel gelezen kan worden (CSV, txt, ...)
  2. Open het bestand met Excel
  3. In Excel de gegevens (kolommen) organizeren zoals ze in de SpeedBalance tabellen verschijnen (Rekeningen, Transacties)
  4. Open uw nieuw boekhoudbestand in SpeedBalance
  5. In de Rekeningen of Transacties tabel, het nodige aantal lege rijen toevoegen (minimaal zoveel als er vanuit Excel moeten worden overgebracht)
  6. In Excel, de gegevens die gekopieerd moeten worden selecteren, en het commando "Kopiëren" gebruiken
  7. Ga in Speed Balance en het commando "Plakken" invoeren.
Deze methode is nuttig om gegevens vanuit MS-Money, Intuit Quicken en Quickbooks over te brengen, en ook van de meeste andere boekhoudprogramma's