You are here

Bijdrage leveren

Onze gebruikers kunnen actief bijdragen aan het uitbreiden van materialen, rekeningschema's en boekhoudplannen door ons hun bestanden (*.sba) toe te sturen. Elke bijdrage wordt geëvalueerd en alle privé-gegevens worden verwijderd of veranderd. Tgelijkertijd bieden wij u als gebruiker de mogelijkheid uzelf te presenteren op onze site en uw aktiviteit zo voor iedereen zichtbaar te maken. Deze service is geheel gratis. Hieronder volgt een voorbeeld:

Bent u een BEDRIJF of heeft u een EIGEN ZAAK of een VRIJ BEROEP? Hier ons advies voor een optimale presentatie.

Zend ons een email met de volgende elementen:
  • Presenteer in enkele regels uw produkten of diensten
  • Zend in bijlage uw boekhoudbestand (wij elemineren automatisch uw privé-gegevens om uw privacy te waarborgen)
  • Geef aan sinds wanneer u SpeedBalance gebruikt en voor wat voor soort aktiviteit
  • Laat de toegevoegde waarde, die door het gebruik van SpeedBalance is voortgebracht, zien (wat is er veranderd, verhoogd, verlaagd, ....)
  • Voer een koppeling naar uw homepage in, of naar een email voor een rechtstreeks contact
  • Zend in bijlage uw logo (max 500 x 500 pxl)

Ga naar de voorbeeldpagina