You are here

Screenshots

Hieronder ziet u een aantal screenshots van de verschillende tabellen en operaties in SpeedBalance. De voorbeelden komen uit het Dubbel boekhouden.


Vergroot de afbeelding

De Rekeningen-tabel
De rekeningen-tabel toont het rekeningschema dat steeds naar wens aangepast kan worden. Hier ziet u, met het Dubbel boekhouden als voorbeeld, de rekeningen van de balans en de manier waarop ze in groepen getotaliseerd worden.


Vergroot de afbeelding

De Transacties-tabel
Een voorbeeld van de transacties-tabel, waarin de dagelijkse boekhoudtransacties geregistreerd worden. Het informatie-venster onderaan het scherm geeft direct het saldo weer van de in de transacties gebruikte rekeningen.Vergroot de afbeelding

De Totalen-tabel
De totalen-tabel geeft op elk gewenst moment een overzicht van de groeps-saldi van de balans en de winst- en verlies-rekening


Vergroot de afbeelding

De tabel BTW-codes
De tabel BTW codes maakt het mogelijk dat de BTW automatisch afgesplitst wordt, overeenkomstig de verschillende percentages, en gecrediteerd/gedebiteerd wordt op de toepasselijke rekeningen.


Vergroot de afbeelding

De Wisselkoersen-tabel
In het Dubbel boekhouden met vreemde valuta vindt u de wisselkoersen-tabel waarin u de openings-wisselkoers en de actuele wisselkoers kunt invoeren. Zo kan het programma u automatisch de correcte omrekeningen van alle bedragen en saldi geven.