You are here

Beginsaldi

De eerste keer wanneer SpeedBalance gebruikt wordt, nadat het rekeningschema is ingericht, moet de gebruiker de beginsaldi inbrengen.

  • De beginsaldi moeten ingevoerd worden in de Opening Valuta kolom ("Rekeningen" tabel, "Basis" weergave), zowel deze die verwijzen naar de basis valuta als deze die in vreemde valuta uitgedrukt worden. 
  • Let erop dat de beginsaldi voor de passiva moeten worden ingevoerd met het minteken (-) voor het bedrag.

De beginsaldi voor de Activa en Passiva moeten in evenwicht zijn. 

 

Het definiëren van de Openingswisselkoersen

In de Wisselkoersen-tabel moet u de openingswisselkoers voor elke valuta invoeren. De openingswisselkoers is dezelfde als de afsluitingswisselkoers van het
voorgaande jaar.

De openingswisselkoers moet niet veranderen tijdens het jaar. Indien dit gebeurt, kunnen er wisselkoersverschillen optreden in de openingssaldi.

Wanneer de openingswisselkoers veranderd wordt, worden de tegenwaardes in basisvaluta in de beginsaldi niet automatisch herrekend. Indien er beginsaldi in andere valuta zijn en de openingswisselkoersen worden veranderd, is het nodig het commando Boekhouding opnieuw berekenen te gebruiken. Op deze manier worden de openingssaldi omgerekend in basisvaluta met gebruik van de nieuwe wisselkoers.

 

De Balans in evenwicht brengen

Bij de opening moet de tegenwaarde in basisvaluta van het totaal activa overeenkomen met het totaal passiva (in negatief). Het totaal van activa en passiva moet dus gelijk zijn aan nul. Als het totaal passiva niet overeenkomt met het totaal van de activa, is de boekhouding niet in evenwicht en daarom niet correct.

Een verschil in de beginsaldi kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken:

  • Een bedrag is onjuist ingevoerd
  • Credit saldi zijn niet in negatief ingevoerd
  • De openingswisselkoersen zijn niet correct aangegeven
  • De wisselkoersverschillen (-afwijkingen) zien niet ingevoerd bij de afsluiting van het voorgaande jaar
  • Er is een afrondingsverschil, ten gevolge van een andere berekening van de tegenwaarde.

Afrondings- en Openingsverschillen

Bij het overdragen van gegevens, kunnen er, door het gebruik van verschillende software programma's met verschillende afrondingsmethodes, minimale verschillen ontstaan tussen de activa en passiva (0.01). Indien de wisselkoersafwijkingen niet ingevoerd waren aan het einde van het voorgaande jaar, dan moet u dit doen aan het begin van het nieuwe jaar.

Er is dan een verschil tussen de openingssaldi en de afsluitingssaldi. En, verondersteld dat het voorgaande jaar reeds afgesloten is, dan kan er niets anders gedaan worden dan de verschillen in te voeren in de Winst- en Verlies-rekening van het huidige jaar. Het eerste dat er dan gedaan moet worden is een overlopende rekening toe te voegen aan de Balans. Deze rekening in basisvaluta zal als saldo het verschil tussen het totaal activa en passiva hebben. Als de eerste transactie van het nieuwe jaar, moet er een operatie ingevoerd worden die dit openingsverschil overdraagt naar de Winst- en Verlies-rekening. Het saldo van de overlopende rekening komt dan op nul, met het gebruik van de rekening "wisselkoersverschillen" als de tegenpartij. Op deze manier komen de openingssaldi correct in evenwicht.