You are here

Historiek aanpassingen nieuwste versie

Versie 6.0.8

Aan de bezitters van eerdere SpeedBalance 6 versies, bevelen wij van harte aan de nieuwe upgrade versie 6.0.8 op uw computer te downloaden (gratis upgrade) 

 • Smart fill versneld voor de boekhouding met meer dan 20000 rijen.
 • Versnelde import van rekeningen in boekhoudingen met meer dan 10000 rekeningen.
 • Correctie van afdrukken met de Panasonic KX-P7105 en eventuele andere modellen, waar alles links bovenaan afgedrukt werd.  
 • Correctie van fout die bestond uit het feit dat het bestand van het voorgaande jaar niet gevonden werd als die opgeslagen was in een subfolder van de huidige boekhouding.
 • In de smart fill wordt het letterteken "&" afgebeeld en niet gebruikt als teken voor de opmaak.
 • In de Uitgebreide balans op groepen volgt het teken van de bedragen in vreemde valuta het teken van de saldi in basisvaluta, ook wanneer er een periode geselecteerd is. 
 • De wisselkoers wordt correct overgenomen uit het wisselkoersarchief, ook wanneer de komma wordt gebruikt als separator van de decimalen.
 • Dialoog transacties kasboek importeren: lijst combobox verbreed om de beschrijving van de rekening in zijn geheel te kunnen aangeven.
 • De volgorde van de segmenten in de balans op groepen weerspiegelt de volgorde van het rekeningschema.
 • Balans op groepen gecorrigeerd: in het verleden werd de toepassing geblokkeerd wanneer een rekening zonder beschrijving op een titel volgde.

Versie 6.0.7

 • Individuele cellen kunnen gekopieerd en geplakt worden vanuit SpeedBalance naar Excel.
 • Kasboek en Uitgebreid kasboek: in de Rekening kolom van de Transacties, toont de Smart fill alleen de rekeningen en niet langer de categorieën.
 • De Uitgebreide balans op groepen gebruikt standaard de Lugano stijl en de optie Rij-opmaak negeren.
 • De Uitgebreide rekening van het Uitgebreid kasboek toont de inkomsten correct in de gelijknamige kolom.
 • Bij het exporteren van rijen in txt en csv format, worden separators toegevoegd aan het eind van de rij, zelfs voor lege kolommen. Op deze manier wordt het gebruik van geëxporteerde gegevens met Word mail merge en andere massa afdruk programma's verbeterd.
 • De bijwerking van news items op de Openingspagina is aangepast en verbeterd.
 • Verschillende teksten van het programma zijn bijgewerkt en vervolledigd.
 • De import filters zijn bijgewerkt.

Versie 6.0.6

Eerste versie