You are here

Kostenplaatsen

De kosten- en winst centra zijn groepen die het mogelijk maken details te verkrijgen buiten de boekhouding om.

Speciaal voor:

  • Projecten
  • Evenementen
  • Bouwprojecten
  • Klanten en leveranciers
  • Leden
  • Meer details m.b.t. bepaalde kosten

Karakteristieken

  • Elke kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaart
  • Een ongelimiteerd aantal kostenplaatsen kan gecreëerd worden 
  • Er kunnen tot drie verschillende types van kostenplaatsen beheerd worden, en elke kostenplaats kan diverse subgroepen hebben.