You are here

ZZP'ers in het zonnetje

In de nieuwe versie 6 van SpeedBalance, wordt speciale aandacht geschonken aan de nog altijd groeiende groep ZZP'ers in Nederland. Zo zijn er nieuwe, speciaal voor deze groep bestemde rekeningschema's opgenomen en zijn er op de website speciale pagina's opgenomen die het starten en inrichten van een administratie verder onder de loep nemen. Kijk verder op ZZP'ers en MKB'ers.