You are here

Transacties

Velden in de Transacties tabel

 

Datum
De datum van de transactie

Doc
Het nummer van het document

Beschrijving
De beschrijving van de transactie

Debet Rek.
De rekening waarin het bedrag in debet wordt ingevoerd.

Credit Rek.
De rekening waarin het bedrag in credit wordt ingevoerd.

Valuta Bedrag
Het bedrag van de transactie (elke valuta)

Valuta
De code voor de valuta

Wisselkoers

Als er een transactie wordt ingevoerd die niet in de basisvaluta is, wordt hier de wisselkoers aangegeven tussen de vreemde valuta en de basisvaluta. De wisselkoers van de Wisselkoersen-tabel wordt automatisch ingevoerd.

Bedrag EUR

Het bedrag uitgedrukt in EUR. Als er een transactie wordt ingevoerd die niet in de basisvaluta i, is dit het bedrag dat omgerekend is van de vreemde naar de basisvaluta. Deze omrekening gebeurt automatisch, volgens de overeenkomstige wisselkoers.

 

Het vaststellen van de wisselkoers

Voordat er transacties met vreemde valuta ingevoerd worden, moet de wisselkoers in de Wisselkoersen-tabel (Wisselkoers kolom) aangepast worden aan de actuele wisselkoers. In de Transacties-tabel berekent het programma de tegenwaardes volgens de overeenkomstige wisselkoers, en houdt rekening met de eventuele wisselkoerswinsten of - verliezen. Het wisselkoersverschil is afhankelijk van de wisselkoers die ingevoerd is in de Wisselkoers-tabel.

Er is iedere dag een andere wisselkoers en daarom verschillen de waarden op de Balans ook dagelijks. Behalve in speciale gevallen, is het niet nodig de Wisselkoers-tabel dagelijks aan te passen. Het aanpassen van de wisselkoersen gebeurt wanneer er up-to-date - of belangrijke financiële verslagen afgedrukt worden.

 

Mogelijke soorten transacties

Voor iedere transactie zijn er twee rekeningen (een debet rekening en een credit rekening) en de volgende directe combinaties zijn mogelijk:

  • Transacties tussen twee rekeningen in de basisvaluta (EUR EUR)
  • Transacties tussen één rekening in vreemde valuta en één in de basisvaluta (USD EUR)
  • Transacties tussen twee rekeningen in dezelfde vreemde valuta (USD USD), die niet de basisvaluta zijn.
Het is niet mogelijk een transactie tussen twee rekeningen in verschillende vreemde valuta's in één enkele rij in te voeren, wanneer niet één ervan in de basisvaluta is (USD YEN).

Let op: de uitgaven en inkomsten moeten ingevoerd worden met de dagelijkse wisselkoers en moeten daarom in de basisvaluta weergegeven worden.

 

De wisselkoers die gebruikt moet worden

Voor sommige operaties dient u in gedachten te houden dat het nodig kan zijn een vastgestelde wisselkoers te gebruiken (bank transacties). In deze gevallen moet u de aangegeven koers gebruiken en het programma zal automatisch de tegenwaarde in basisvaluta berekenen. Banken specificeren wisselkoersen met slechts enkele cijfers achter de decimale punt en ronden vaak de bedragen af. In deze gevallen voert u de tegenwaarde in basisvaluta in en u laat het programma de actuele wisselkoers uitwerken.

De gebruikte wisselkoers kan de berekening van de BTW beïnvloeden. Als u goederen factureert aan een klant van uw land in USD, zal de berekening van de BTW gedaan worden op de EUR tegenwaarde. De gebruikte wisselkoers is beslissend voor het bedrag van de verschuldigde BTW. De nationale BTW wetgeving kan u vertellen welke wisselkoersen er gebruikt moeten worden in zulke omstandigheden.

Er zijn nog andere factoren die bepalen kunnen welke wisselkoers gebruikt moet worden. Voor sommige soorten transacties, leningen en aandelen, wordt de wisselkoers van het moment van aankoop (een historische wisselkoers) vaak gebruikt, onafhankelijk van schommelingen in de wisselkoers.

 

Transacties in Basisvaluta

Dit is een eenvoudige transactie. Het bedrag in vreemde valuta en basisvaluta zijn één en hetzelfde.

Zowel de 1000 als de 1020 rekeningen zijn in de basisvaluta EUR.

 

Transacties op een rekening in een andere valuta dan de basisvaluta

U kunt alleen transacties invoeren op een rekening in de rekening-valuta van die rekening. De transactie-valuta moet hetzelfde zijn als de rekening-valuta. Het bedrag moet uitgedrukt worden in de rekening-valuta.

Voorbeeld: als u transacties invoert op een USD rekening, dan moet de valuta, die gebruikt wordt voor de transactie, ook USD zijn.


Op de 1000 rekening, wordt het basisvaluta bedrag van 75.65 EUR ingevoerd aan de debet zijde (weergave Basisvaluta)

 

Op de 1025 rekening, wordt het vreemde valuta bedrag van 100.00 USD ingevoerd aan de credit zijde (weergave Valuta)

 

Transacties op een rekening in een andere valuta dan de basisvaluta

Op een rekening kunt u alleen transacties invoeren in de valuta van die rekening; daarom moet het bedrag uitgedrukt worden in de rekening-valuta.

Als u een transactie uitvoert op een USD rekening, moet de transactie-valuta ook USD zijn.

In het voorbeeld zijn er twee USD rekeningen:

Op de 1030 rekening, wordt het vreemde valuta bedrag van 1000.00 USD ingevoerd aan de debet zijde (weergave Valuta)

Op de 1025 rekening, wordt het vreemde valuta bedrag van 1000.00 USD ingevoerd aan de debet zijde (weergave Valuta)


In de weergave Basisvaluta vinden we de bedragen, die automatisch geconverteerd zijn door het programma in overeenstemming met de wisselkoers ingevoerd in de Wisselkoersen-tabel.

Op de 1030 rekening, wordt het basisvaluta bedrag van 756.54 EUR ingevoerd aan de debet zijde.

Op de 1025 rekening, wordt het basisvaluta bedrag van 756.54 EUR ingevoerd aan de credit zijde.

 

Transacties tussen twee verschillende vreemde valuta's

Als er een transactie plaatvindt tussen twee verschillende vreemde valuta's, bijvoorbeeld USD en CHF, is het niet mogelijk de transactie in te voeren op één enkele transactie-rij. U zult twee transactie-rijen nodig hebben en en de transactie moeten uitvoeren alsof u twee verschillende transacties invoert.

 

Op de 1300 rekening, wordt het vreemde valuta bedrag van 1000.00 CHF ingevoerd aan de debet zijde

 

Op de 1008 rekening, wordt het vreemde valuta bedrag van 819.73 USD ingevoerd aan de credit zijde