You are here

PDF jaarrapporten afdrukken

Een nieuw commando (menu Bestand, Bestand naar Pdf exporteren) maakt het mogelijk een PDF bestand te creëren met alle benodigde afdrukken voor de archieven van de boekhouding:

  • Balans en Winst- en Verlies rekening
  • Rekeningen-tabel, Transacties, Tabel BTW-codes, Totalen
  • BTW overzichten
  • Rekeningkaarten

Het bestand wordt gecreëerd met een inhoudsopgave die het mogelijk maakt op eenvoudige wijze de verschillende afdrukken te consulteren. 

Indien dit bestand op een non rewritable CD opgeslagen wordt (te bewaren samen met de boekhoud-documenten) wordt aan de wettelijke vereisten voldaan voor de archivage van de boekhoudgegevens.