You are here

Uitgebreide Balans met onderverdeling periode

Om een Balans af te beelden met een onderverdeling van een geselecteerde periode, moet het commando Uitgebreide Balans op groepen van het menu Rapporten activeren:

  • Voer de gewenste Periode in in het tabblad Periode (bijv. 1ste kwartaal)
  • Voer de gewenste onderverdeling voor de geselecteerde Periode in in het tabblad Onderverdeling (bijv. per maand, kwartaal, enz.)  

Opgelet:
In de Balans toont het programma de saldi aan het einde van de periode.
In de Winst-en verlies rekening toont het programma de transacties van de betreffende periode. 

    Balans / 1ste kwartaal


     

    Winst en Verlies / 1ste kwartaal