You are here

Boekhoudoverzichten

De rapporten (overzichten) zijn presentaties van alle rekeningen die aan verschillende vereisten voldoen, volgens de configuraties die de gebruiker heeft geselecteerd.  De meest gebruikelijke rapporten zijn gegroepeerd per klasse, per periode, per segment of met externe groeperingen. 

Er kunnen verschillende soorten rapporten verkregen worden:

  • Zoals Rekeningen-tabel  - Alle rekeningen worden getoons zoals in het rekeningschema.
  • Rekeningen op klasse - wanneer er een rekeningschema is met verschillende subgroepen, maakt de Balans op klasse het mogelijk snel alle rekeningen te berekenen en af te beelden volgens hun Bklasse nummer, met de groepen en beschrijvingen van de tabel Totalen. 
  • Extern boekhoudingsoverzicht - maakt het mogelijk externe groeperingen te verkrijgen, buiten de boekhouding om. Voor meer informatie, consulteer de vogende webpagina: Extern boekhoudingsoverzicht.

Alle soorten rapporten kunnen opgeslagen worden in Pdf, MS Excel, Html, Xml en Txt format, door middel van het commando Rijen exporteren (menu Gegevens).