You are here

Hoofd interface

Wanneer een boekhoudbestand geopend wordt, verschijnt er een venster met de volgende elementen:


Menubalk

Commando's die samen gegroepeerd zijn door middel van menu's, zijn te vinden in de menubalk.

Knoppenbalk

De knoppenbalk garandeert een snelle toegang tot de vensters en de meest gebruikte commando's. Het volstaat de muis naar de gewenste icoon te bewegen en een ogenblik te wachten totdat de beschrijving ervan verschijnt. 


De zone voor het invoeren van de teksten

Deze zone bevindt zich direct onder de knoppenbalk. De teksten worden hier ingevoerd. Om een bestaande cel te bewerken, klik met de muis op de desbetreffende zone en voer de bwerking uit, of druk de toets F2 in.

Indien de smart fill functie geactiveerd is (commando Programmaopties van het menu Extra), verschijnt er in de zone voor het invoeren van de teksten bovenaan het scherm, een lijst met teksten en waarden. Door de toets pijl naar beneden in te drukken, kan men direct de gewenste waarde of tekst selecteren, zonder de hele tekst te moeten intoetsen. Bevestigen met Enter of F6.

De tabellen

Elk boekhoudbestand bestaat uit vele tabellen. Er zijn hoofd- en hulptabellen. De tabellen variëren al naar gelang het type boekhouding dat men gekozen heeft.

Om van de ene naar de andere tabel te gaan, klik op de naam van de gewenste tabel of gebruik de toetsen Ctrl+PgUp en Ctrl+PgDn.

Kolommen

Dit zijn de verticale elementen in iedere tabel. U kunt de configuratie ervan naar behoefte personalizeren. De kopteksten variëren al naar gelang het type boekhouding dat men gekozen heeft.

Om de gehele koptekst van iedere kolom (op twee rijen) te zien, kunt u dubbel klikken op de eerste cel linksboven.

Weergaven

Elke tabel kan meer dan een weergave bevatten; zij bevinden zich op de balk onderaan.  De Weergaven zijn verschillende manieren om de velden van een tabel te visualizeren.

De Weergaven zijn zeer nuttig als het nodig is de boekhoudgegevens op een andere manier te zien (bijv. door het toevoegen of verwijderen van kolommen), zonder de basis-configuratie te veranderen. De gebruiker kan van de ene naar de andere weergave gaan, met een eenvoudige klik van de muis op de naam van de gewenste weergave.

Informatievenster

Dit is een venster zonder titel, dat zich bevindt in het onderste gedeelte van het scherm, waar nuttige informatie over de actieve tabel en cel kan worden gevonden.  De waarschuwingsberichten worden er eveneens, in het rood, aangegeven.

NB: door middel van het commando Programmaopties, van het menu Extra, kan het aantal rijen dat in het informatievenster getoond wordt, aangepast worden.

Venster Waarschuwingsberichten

Het berichtenvenster bevat een lijst van waarschuwingsboodschappen die het programma gesignaleerd heeft.

Er zijn twee manieren om de lijst van waarschuwingsberichten op te roepen:

  • Het menu Venster aanklikken en daarna het commando Berichtenvenster
  • Klik op het Informatie icoon van de knoppenbalk .

Vanuit het Berichtenvenster kan men, door op het waarschuwingsbericht te klikken, gaan naar de rij die de fout heeft veroorzaakt.