You are here

Wisselkoersen-tabel

Voordat de rekening-codes in de "Valuta" kolom van de Rekening-tabel gedefinieerd kunnen worden, moeten eerst de parameters voor de valuta's ingevoerd worden in de Wisselkoersen-tabel.

Datum
Dit is de datum waarop de wisselkoers gebruikt werd. Het programma gebruikt alleen wisselkoersen zonder datum. De datum kolom wordt alleen gebruikt in het Wisselkoersarchief.
Let op: als er een datum is ingevoerd in de Wisselkoersen-tabel, wordt de wisselkoers niet gebruikt door het programma en verschijnt het volgende waarschuwingsbericht in de Transacties-tabel: Valutasymbool niet gevonden.

Valutaref.
Dit is valuta die dient als basis voor de wisselkoersen (de Euro in ons voorbeeld)

Valuta
Dit is de bestemmingsvaluta, waarin de waarde van de "Valutaref" omgerekend wordt.

Tekst
Een tekst om nauwkeurig aan te geven om welke vreemde valuta het gaat.

Vastgesteld
Waar of niet. Indien er een vaste wisselkoers is, het woord "Ja" invoeren in de kolom. In dit geval wordt niet de Openingswisselkoers gebruikt, maar de koers die aangegeven is in de Wisselkoers kolom

Vermenigv.
De vermenigvuldiger is gewoonlijk 1, 100 of 1000 en wordt gebruikt om de effectieve wisselkoers te verkrijgen. De vermenigvuldiger wordt gebruikt voor valuta's die een zeer lage eenheidswaarde hebben om te vermijden wisselkoersen te moeten invoeren met een groot aantal nullen. De vermenigvuldiger kan ook negatief zijn (-1). In dit geval gebruikt het programma een omgekeerde wisselkoers of doet het programma alsof de valuta's ingevoerd in de Valuta en de Valutaref. kolommen inderdaad omgekeerd zijn (wisselkoers = 1/wisselkoers).

Let op: de vermenigvuldiger niet meer veranderen, wanneer er al transacties in dezelfde valuta aanwezig zijn. Het programma zal een transactiefout signaleren, veroorzaakt door foutieve wisselkoersen.

Wisselkoers
Deze kolom toont de actuele wisselkoers in relatie tot de basisvaluta.

K. Opening (openingswisselkoers)
Dit is de wisselkoers op het moment dat het boekhoudingsbestand geopend wordt. Ze wordt gebruikt om het openingsbedrag van de valuta om te rekenen in het openingsbedrag van de boekhouding's basisvaluta. Voer deze openingswisselkoers slechts één keer in: wanneer de wisselkoersen ingevoerd worden; het programma neemt het automatisch op aan het begin van een nieuw jaar.

Min.
Deze kolom toont de minimum geaccepteerde wisselkoers. Als er tijdens het invoeren van een transactie een lagere wisselkoers wordt gebruikt, verschijnt er een waarschuwingsbericht.

Max.
Deze kolom toont de maximum geaccepteerde wisselkoers. Als er tijdens het invoeren van een transactie een hogere wisselkoers wordt gebruikt, verschijnt er een waarschuwingsbericht.

Decimaalpunten
Deze kolom toont het aantal decimaalpunten dat gebruikt moet worden bij het afronden van de bedragen in valuta2.

 

Het definiëren van de Openingswisselkoersen

In de Wisselkoersen-tabel moet u de openingswisselkoers voor elke valuta invoeren. De openingswisselkoers is dezelfde als de afsluitingswisselkoers van het voorgaande jaar

De openingswisselkoers moet niet veranderen tijdens het jaar. Indien dit gebeurt, kunnen er wisselkoersverschillen optreden in de openingssaldi.

Wanneer de openingswisselkoers veranderd wordt, worden de tegenwaardes in basisvaluta in de openingssaldi niet automatisch herrekend. Indien er openingssaldi in andere valuta zijn en de openingswisselkoersen worden veranderd, is het nodig het commando Boekhouding opnieuw berekenen te gebruiken. Op deze manier worden de openingssaldi omgerekend in basisvaluta met gebruik van de nieuwe wisselkoers.