You are here

Beginsaldi bijwerken

help_id: 
HELP_Dlg_AggiornaSaldiApertura

Het commando Beginsaldi bijwerken wordt gebruikt wanneer een nieuw jaar begint zonder het voorgaande te hebben afgesloten.

Dit commando geeft de gebruiker de mogelijkheid de definitieve saldi van het voorgaande jaar over te dragen, en de kolom van het openingssaldo (Begin) bij te werken.

  • Vanuit het huidige boekhoudbestand (nieuwe jaar), het commando Beginsaldi bijwerken selecteren

  • In het dialoogvenster dat verschijnt, met behulp van de knop Bladeren, de naam van het bestand (*.sba) van de boekhouding van het voorafgaande jaar, waarin de eindsaldi worden gegeven, aangeven.
  • De opeenvolgende stappen om winst en verlies te verdelen volgen.