You are here

Tabblad Blokkeringsinfo

De waarden van dit tabblad worden automatisch ingevoegd door het programma. Het programma berekent de controle nummers (hash) en verifieert of deze dezelfde zijn als deze die geassocieerd zijn aan de transacties. Als de waarden overeenkomen, wordt de blokkering als geldig beschouwd; als ze niet overeenkomen betekent dit dat er veranderingen zijn aangebracht aan de gegevens en dat de blokkering niet geldig is.

Blokkering geldig

Hier wordt "Ja" aangegeven als de blokkering geldig is.

Datum van feitelijke blokkering

Hier verschijnt de datum die de laatste keer was ingegeven dat het commando Transacties blokkeren uitgevoerd werd.

Laatste blokkeringsnummer

Dit is de inhoud van de laatste transactierij die geblokkeerd is in de kolom Blok.Num. Als de blokkering niet geldig is, wordt aangegeven:

  • Het laatste nummer, in de kolom "Blok.Num", van de transactie waarin de blokkering geldig bevonden werd
  • (-1) indien de blokkering al vanaf de eerste rij niet geldig is
  • (-2) als er rijen zijn die hetzelfde Blok.Num. hebben.

Datum van laatste geblokkeerde transactie

Dit is de datum van de laatste geblokkeerde transactie.

Laatste bedrag

Dit is het bedrag aangegeven in de kolom "Blok.Bedr." van de laatste geblokkeerde transactie.

Laatste progressieve hash

Dit is het controle nummer aanwezig voor de laatste transactie.

Overzicht

Toont het overzicht van de geblokkeerde transacties in een tabel.

NB: als de transacties niet geblokkeerd zijn, wordt er geen enkele waarde aangegeven.