You are here

Tabblad Nieuwe blokkering

help_id: 
HELP_DlgBloccaRegistrazioni

Datum van nieuwe blokkering (inclusief)

Specificeer de datum tot wanneer de transacties geblokkeerd moeten worden.

Wachtwoord blokkering (optioneel)

Het is mogelijk een wachtwoord in te geven om de blokkering van de gegevens eventueel ongedaan te maken of om vervolgens een nieuwe blokkering in te voeren.

Indien het programma geen fouten vindt in de transacties inbegrepen in de data van de blokkering, blokkeert het de transacties, berekent en kent aan iedere transactie-rij verschillende cijfers en codes toe, die gezien kunnen worden in de weergave Blokkeren van de tabel Transacties:

Blok.Num

Elke rij geblokkeerde transacties krijgt een individueel identificatienummer. De nummering wordt opeenvolgend toegekend met nummer 1 als beginpunt.

Blok.Bedr.

Deze kolom bevat de toenemende som van de bedragen van de transacties. Het blokkeringsbedrag is ideaal voor de wetgevingen die bij de print-outs vereisen dat de totalen onderaan de pagina verschijnen en overgedragen worden aan het begin van de volgende pagina.

Blok.Regel
Deze kolom bevat de hashwaarde (controle nummer), berekend volgens de inhoud van de rij. Deze kolom is niet automatisch zichtbaar, maar kan zichtbaar gemaakt worden door het commando Velden instellen van het menu Gegevens aan te klikken.

Blok.Progr.

Deze kolom bevat de toenemende hashwaarde, berekend volgens de inhoud van de verschillende, voorafgaande transacties. Als deze hashwaarde onveranderd is, betekent dit dat de gegevens van de boekhouding de originele zijn.

De controle nummers zijn afhankelijk van de inhoud van de transacties en de volgorde ervan. Indien de transacties niet veranderd zijn (de transacties zijn de originele), zelfs indien de gebruiker opnieuw het commando Transacties blokkeren invoert, zal de nieuwe berekening van de cijfers altijd hetzelfde resultaat geven. Indien echter één van de waarden of de volgorde van de transacties veranderd is, zullen de controle nummers een andere waarde hebben.

 

NB: In het Kasboek wordt het totale saldo niet in aanmerking genomen voor de berekening van de controle nummers.

Aan het einde van de procedure, toont het programma een overzicht van de blokkering.

Als dit overzicht afgedrukt en bewaard wordt, is het mogelijk om op ieder moment de waarden met die van het boekhoudbestand te vergelijken om er zeker van te zijn dat de boekhoudgegevens niet gewijzigd zijn.

Het overzicht kan vervolgens verkregen worden via het tabblad Blokkeringsinfo van het commando Transacties blokkeren.