You are here

Boekhoudtransacties importeren

help_id: 
HELP_Dlg_ImportaMov

Dit commando importeert de transacties van een Uitgebreid Kasboek (*.sba bestand) naar het actuele boekhoudbestand:

  • Het commando Naar boekhouding importeren activeren (Menu Rapporten)
  • Activeer de optie Transacties importeren
  • Selecteer Transacties uitgebreid kasboek(*.sba)
  • Het bestand, waaruit de gegevens opgenomen moeten worden, aangeven en de bewerking bevestigen.

In het venster dat verschijnt de gewenste gegevens invoeren en de toepasselijke opties selecteren:

Transacties selecteren

De start- en de einddatum invoeren van de periode waarvan de transacties overgebracht worden.

Waarden automatisch aanvullen

Deze optie is alleen nodig voor een boekhouding met BTW en vreemde valuta. Indien deze optie geactiveerd is, maakt zij de automatische aanvulling mogelijk van de waarden die niet aanwezig zijn in de geïmporteerde gegevens (bijvoorbeeld, de wisselkoers in de tabel Wisselkoersen of de BTW-code voor de transacties met BTW).

De transacties voltooien met

Deze opties worden automatisch geactiveerd wanneer gegevens van rekeningafschriften in formaat MT940 of transacties ontvangsten/uitgaven van een rekening in een tekstbestand geïmporteerd worden.

Initieel documentnummer

Dit is het documentnummer dat toegekend wordt aan de eerste geïmporteerde transactie.

Doelrekening

Hier het rekeningnummer van de bankrekening van het eigen rekeningplan invoeren, met betrekking tot het geïmporteerde afschrift