You are here

Kasboektransacties importeren

help_id: 
HELP_DlgRiprendiCassa_ContDoppiaBase

Soms wordt de kasrekening gescheiden van de boekhouding beheerd en de overdracht van de transacties van het kasboek, gegroepeerd per categorie, gebeurt periodiek.

Voordat men begint de gegevens te importeren, is het nodig dat het Kasboekbestand op de juiste manier georganiseerd is: de codes van de tabel Categorieën moeten gelijk zijn aan de rekeningen of categorieën van het dubbel boekhouden bestand of van het uitgebreid kasboek; indien dit niet het geval is, moet men de kolom "Categorie2" zichtbaar maken, en kan men daar de rekeningen of de categorieën van de boekhouding aangeven, waarnaar de inkomsten en uitgaven van het Kasboek verwijzen (zie Koppeling naar Dubbel boekhouden)

Om gegevens te importeren, moet men de onderstaande stappen volgen:

  • Het commando Naar boekhouding importeren activeren (menu Rapporten)
  • De optie Transacties importeren activeren
  • Het Kasboek (*.sba) selecteren
  • Het bestand waarvan de gegevens geïmporteerd moeten worden aangeven en bevestigen.

In boekhouding

Doelrekening

Dit is het rekeningnummer van het Dubbel boekhouden bestand of van het Uitgebreid Kasboek waarnaar de gegevens overgedragen zullen worden.

Documentnummer

Dit is het documentnummer dat men toekent aan de overgedragen transacties.

Transacties selecteren

Startdatum / Einddatum

Hier specificeert men de start- en einddatum van de periode waarvan men de gegevens importeren wil.

Transacties groeperen

In deze sectie specificeert de gebruiker hoe de transacties van de periode gegroepeerd moeten worden: per maand, kwartaal, semester of per jaar.

NB: als het gaat om een boekhouding met BTW, kunnen de resultaten van de berekeningen van de BTW enigszins afwijken. Als de bedragen van de transacties ingevoegd zijn met het nettobedrag, kan ook het kassaldo afwijken door de afrondingsverschillen.

Eén transactie per rekening

Indien er meerdere categorieën gegroepeerd worden in één enkele rekening van de boekhouding, maar men aparte transacties wenst voor iedere categorie, moet men deze optie activeren; het programma creëert transacties voor iedere categorie.

Als er BTW codes gebruikt worden, worden de transacties niet alleen per categorie gecreëerd, maar ook per verschillende BTW-codes voor dezelfde categorieën.