You are here

Naar boekhouding importeren

help_id: 
HELP_Dlg_ImportaFile

Er zijn verschillende mogelijkheden om gegevens naar het eigen boekhoudbestand te importeren.

Transacties importeren

Deze optie importeert de transacties van verschillende bestandtypen, van een Kasboekbestand, Uitgebreid Kasboek, Dubbel boekhouden, in *.sba formaat (extensie van SpeedBalance bestanden). Daarnaast kan de gebruiker de gegevens van het rekeningafschrift in MT940 (standaard) formaat en andere formaten van diverse banken (o.a. Mijn postbank) importeren. Ook kan men de transacties ontvangsten/uitgaven in *.txt formaat en het tekstbestand met kolomkoppen importeren.

Rekeningen importeren

Deze optie importeert de rekeningen van een Dubbel boekhouden bestand of een Uitgebreid Kasboek (*.sba) of van een tekstbestand (*.txt), en integreert ze automatisch in het actuele Rekeningplan.

BTW-codes importeren

Deze functie is alleen beschikbaar in de boekhoudingen met BTW en maakt het voor de gebruiker mogelijk de BTW-codes van een *.sba bestand of een tekstbestand met kolomkoppen te importeren.

Wisselkoersen importeren

Deze optie is alleen aanwezig in het Dubbel boekhouden met vreemde valuta. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid de wisselkoersen van een Wisselkoersen tabel van een ander bestand of van een Wisselkoersarchief (*.sba formaat) te importeren, of maakt het mogelijk een tekstbestand met kolomkoppen te importeren.

NB: Het Wisselkoersarchief is een bestand dat alleen de Wisselkoers tabel presenteert, waarin de wisselkoersen die verwijzen naar specifieke data opgeslagen worden.

Bladeren

Deze knop aanklikken om de naam van het bestand, waarvan de gegevens geïmporteerd worden, aan te geven.