You are here

Uitgebreide Rekening / Balans

Uitgebreide rekening

Speed Balance biedt de mogelijkheid een schematische rekening te verkrijgen van de situatie wat betreft het vermogen (rekeningen) en van het Resultaat van de operatie (inkomsten en uitgaven), vanuit het menu Rapporten. In het Dubbel Boekhouden is het commando Uitgebreide rekening vervangen door het commando Uitgebreide balans.

In tegenstelling tot de normale Uitgebreide balans, worden groepen en subgroepen in detail afgebeeld in de Uitgebreide balans op groepen. Ook kan de gebruiker kiezen ui één van de aanwezige stijlen, kan hij de kleuren personalizeren en zo een balans met een afwijkende structuur en layout verkrijgen.

NB: Het toegevoegde commando "Uitgebreide balans op groepen" is niet beschikbaar in het Kasboek en Uitgebreid kasboek.