You are here

Beginsaldi bijwerken

Wanneer er verschillen zijn in de openingssaldi, zichtbaar in de rij "Verschil moet = 0 (lege cel) zijn", of wanneer er na de afsluiting van een boekjaar veranderingen zijn aangebracht of wanneer het resultaat van het boekjaar niet toegewezen is, is het nodig de beginsaldi van het huidige jaar bij te werken.

De procedure die hiervoor nodig is, is dezelfde voor alle bovenstaande gevallen

  • Het bestand van het huidige jaar openen en vanuit het Taken menu, klikken op het commando "Beginsaldi bijwerken"
  • Het bestand van het voorgaande jaar selecteren

  • De rekening, waaraan het resultaat van het boekjaar moet worden toegewezen, selecteren. 

  • De software werkt de beginsaldi automatisch bij en, als er geen verschillen zijn ten gevolge van boekhoudkundige fouten, komt het Totaal Aktiva precies overeen met het Totaal Passiva.