You are here

Nieuw boekjaar

Aan het eind van ieder boekjaar, biedt de software de mogelijkheid automatisch de overgang naar het nieuwe jaar te maken, ook zonder de winst of het verlies van het zojuist beëindigde jaar toe te wijzen.

  • Open het huidige bestand en vanuit het Taken menu, het commando "Nieuw jaar aanmaken" activeren: er verschijnt een venster dat een verschil aanduidt dat overeenstemt met de nog niet toegewezen winst of -verlies. Er kunnen ook verschillen zijn, die het resultaat zijn van boekhoudkundige fouten.
  • In de lijst die verschijnt kan men de rekening aanduiden waarin het resultaat van het boekjaar toegewezen kan worden. Men kan ook direkt op "OK" klikken, als men de toewijzing van het resultaat wil uitstellen tot een later tijdstip.

  • De basisgegevens van het nieuwe jaar bevestigen.

  • Vanuit het menu Bestand, het commando "Opslaan als..." activeren en de map aanduiden waarin de men het nieuwe boekhoudbestand wenst op te slaan.

Beginsaldi bijwerken

In geval het voorgaande jaar afgesloten was en er wijzingen zijn aangebracht in dat jaar, is het nodig de beginsaldi van het reeds geopende nieuwe jaar bij te werken. Voor meer informatie, ga naar Beginsaldi bijwerken.