You are here

Nieuwe online lessen, interessant voor verenigingen!

Er zijn een aantal nieuwe online tutorials toegevoegd op de SpeedBalance website. Onder het hoofdstuk van de kostenplaatsen zijn de volgende tutorials te vinden: de "Kostenplaatsen" weergave, de ledenlijst van een vereniging beheren en met verschillende groepen in een kostenplaats werken. Deze tutorials zijn voor iedereen te gebruiken, maar kunnen in het bijzonder interessant zijn voor verenigingen die graag de financiële bijdragen van de leden willen natrekken of het budget van een speciaal project willen verifiëren. Ook staan er sinds enige tijd twee nieuwe tutorials m.b.t. het extern boekhoudingsoverzicht online, namelijk het extern boekhoudingsoverzicht en speciale projecten. Allen het lezen en proberen waard, om zo het gebruik van SpeedBalance te kunnen maximaliseren.