You are here

De ledenlijst van een vereniging beheren

De volgende screenshots verwijzen naar het Dubbel Boekhouden, maar al deze functies zijn ook beschikbaar in het Uitgebreid Kasboek.

Om een ledenlijst te creëren met alle gegevens die nuttig zijn voor een vereniging, moet de gebruiker als volgt te werk gaan:

  • In de Rekeningen tabel, onderaan het rekeningschema, kan de ledenlijst gecreëerd worden met behulp van de KP3 kostenplaats kolom.

  • Activeer de Adres weergave; kies uit het menu Extra het commando Nieuwe functies toevoegen
  • In het venster dat verschijnt, de optie Adresvelden toevoegen in de tabel Rekeningen bevestigen met OK
  • De gegevens van de leden invoeren
  • Voor een afdruk: de rijen selecteren en de afdruk-optie Alleen geselecteerde rijen activeren.

 

Om de bijdragen van elk lid in de Transacties tabel te registreren, voert u ook het KP3 nummer van elk lid in.


 

In de Rekeningen tabel is het saldo van de transacties van elk lid te zien.

Om alle transacties van één lid te zien, druk de ALT toets in en dubbel-klik tegelijkertijd op het KP3 kostenplaats nummer.

Andere resources met betrekking tot kostenplaatsen: