You are here

Met verschillende groepen in een kostenplaats werken

Om verschillende groepen van hetzelfde type in één kostenplaats te beheren, moeten er verschillende groepen opgezet worden in de gekozen kostenplaats (komma, punt, punt-komma). In het volgende voorbeeld zijn de groepen ingevoerd in een Uitgebreid Kasboek in de kostenplaats Kp3 (met de punt-komma).

Om een kostenplaats in te voeren die gekoppeld is aan een specifieke groep, moet de specifieke kostenplaats-rekening ingevoerd worden in de KP3 kolom van de Transacties tabel (weergave "Kostenplaatsen").

In de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (menu Bestand), moet de optie "Kostenplaatsen volgens de categorie (+/-) vastleggen" geactiveerd worden. Deze optie maakt het mogelijk de bedragen van de kostenplaats als inkomsten of uitgaven vast te leggen, al naar gelang de categorie.

Let op: indien deze optie niet geactiveerd is, moet men, elke keer wanneer er een uitgaven-kostenplaats wordt ingevoerd, steeds het minteken (-) intoetsen, voorafgaand aan de code voor de kostenplaats.

 

 

De bedragen, de totalen per groep en het globale totaal worden automatisch overgebracht in de kostenplaatsen rekeningen.