You are here

Gezinnen

Hebt u weleens nagedacht over waar uw geld eigenlijk naar toe gaat? Ziektekostenverzekeringen, auto-onkosten, dagelijkse boodschappen... hoeveel geld steekt u daar jaarlijks in? Is het mogelijk te bezuinigen en méér te doen voor hetzelfde geld? Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden, is het nodig om, als gezin, een eigen gezinsboekhouding bij te houden. Zo ziet u hoeveel u uitgeeft, hoe u kunt budgetteren en hoe u aanpassingen kunt maken waar nodig.

Voor uw gezinsboekhouding adviseren wij het gebruik van een uitgebreid kasboek. Een uitgebreid kasboek geeft u de mogelijkheid meerdere rekeningen te beheren. Zo kunt u al uw inkomsten en uitgaven invoeren en aangeven via welk kanaal (kas, bank, giro, enz.) ze ontvangen of uitgegeven werden. Aan het eind van de periode kunt u zien of meer heeft uitgegeven dan u ontvangen heeft (afname van het vermogen) of juist omgekeerd (toename van het vermogen). Omdat de manier van werken zeer eenvoudig is - de kolommen zijn identiek aan die van het kasboek - kan iedereen direct met dit model aan de slag. Download hier het boekhoudbestand.

Andere, naar wens te kiezen, mogelijkheden zijn:

  • Een kasboek voor het beheer van één rekening, voor bijvoorbeeld de uitgaven en inkomsten via uw contanten (dagelijkse boodschappen, etc.)
  • Heeft u een minimum aan boekhoudkundige kennis of bent u bereid "al doende te leren", dan kunt u uw gezinsboekhouding ook bijhouden met een model uit het Dubbel boekhouden, met de bekende Debet en Credit kolommen.
  • Heeft u ook rekeningen met vreemde valuta, dan kunt u - ook voor uw gezin! - het Dubbel boekhouden met vreemde valuta toepassen. Net als voor het "gewone" Dubbel boekhouden is hiervoor wel enige boekhoudkundige kennis vereist.