You are here

Vraag en Antwoord

Hoeveel boekhoudbestanden kan ik creëren met SpeedBalance?
  • Voor SpeedBalance correspondeert één boekhouding met één bestand. In het bestand kan men het rekeningschema opslaan, de transacties, wisselkoersen en de basisgegevens voor de boekhouding. Zo kan er een ongelimiteerd aantal boekhoudingen gecreëerd worden.

Is debiteuren- en crediteuren beheer inbegrepen in SpeedBalance?

  • SpeedBalance bevat alleen financiële boekhouding. Debiteuren- en crediteuren beheer, zoals fakturatie, adresbestanden en aanmaningen zijn er niet bij inbegrepen. Men kan wel een debiteuren/crediteuren register in het rekeningschema opnemen en op die manier de saldi voor elke debiteur/crediteur onderverdelen.

Hoe zit het met het gebruik van home (internet) banking producten?

  • SpeedBalance beheert geen betalingen "on-line". Wèl kunnen rekening-afschriften in de door de meeste banken gebruikte MT940, OFX, QIF formaten direct in het programma geïmporteerd worden. Het is ook mogelijk transacties te exporteren in .txt formaat. Deze gegevens kunnen daarna gebruikt worden voor andere programma's die on-line betalingen beheren (Home banking producten).
Mijn boekhouding moet aangepast worden van één zonder BTW naar één met BTW. Hoe kan ik het bestand converteren?
  • Met SpeedBalance is het mogelijk het type boekhouding op een eenvoudige manier naar een ander type boekhouding te converteren. Bijvoorbeeld, indien u uw eigen boekhouding van het type Dubbel boekhouden zonder BTW wilt converteren naar een boekhouding met BTW, ga dan naar het menu Extra, selecteer het commando Naar nieuw bestand converteren, en het programma laat u een lijst zien met alle beschikbare boekhoudingstypen. In het geval van een conversie van een boekhoudbestand zonder naar een boekhoudbestand mèt BTW, worden de betreffende BTW-kolommen en de tabel BTW-codes automatisch toegevoegd. Wèl is het nog nodig de BTW codes in de tabel in te voeren. Dit kan eenvoudigweg gedaan worden door een ander model van een boekhouding van hetzelfde type met BTW te openen en de tabel BTW-codes van hieruit te kopiëren en in het eigen, geconverteerde bestand in te plakken. Ook de BTW-rekeningen moeten in het rekeningschema's toegevoegd worden.

Is het gratis gebruik van SpeedBalance beperkt met betrekking tot de tijdslimiet?

  • Nee, Speedbalance is geheel en blijvend gratis. Wij verlenen een Licentie voor gebruik op één computer (Single User's License), zonder tijdsbeperking/vervaldatum, uiteraard onder voorwaarde van acceptatie van de Gebruikerslicentie en Algemene voorwaarden.

Wanneer ik het programma start, wordt er verbinding gemaakt met het internet. Waartoe dient dat?

  • Dit dient ertoe om ons "News" te kunnen downloaden in RSS formaat op de openingspagina van de software, en om te controleren of er een mogelijke update is voor de huidige versie (menu "Extra", commando "Programma-opties" optie "Updates controleren" geactiveerd). Het programma kan echter ook functioneren zonder verbinding met het internet, indien u dit wenst.