You are here

Extern Boekhoudingsoverzicht

Het Extern Boekhoudingsoverzicht geeft de gebruiker de mogelijkheid een reeds bestaand Rekeningschema te hergroeperen met groepen die andere configuraties en vereisten hebben, zonder het Rekeningschema van de hoofdboekhouding te moeten veranderen.

Om het extern boekhoudingsoverzicht te kunnen berekenen, moet de gebruiker:

  • Een bestand "Extern Boekhoudingsoverzicht" aanmaken met de gewenste rekeningen en groepen (Bestand, Nieuw, Andere)

  • Zijn eigen boekhoudbestand openen, en in de Rekeningen-tabel één van de volgende kolommen voor de groepering gebruiken: BKlasse, Gr, Gr1, Gr2 (indien de gekozen kolom niet zichtbaar is, het commando "Velden instellen" van het menu Gegevens gebruiken).

  • Vanuit het boekhoudbestand,menu Rapporten, het commando Extern Boekhoudingsoverzicht selecteren

  • In het venster dat verschijnt, het bestand "Extern Boekhoudingsoverzicht" selecteren met de knop "Bladeren" en de gewenste opties invoeren.
  • In de zone met de naam Groeperingskolom, de kolom aangegeven die gebruikt wordt als koppeling in het boekhoudbestand (in ons voorbeeld Gr1)
  • De gewenste opties activeren in de tabbladen Onderverdeling, Periode, Favorieten
  • Om het Boekhoudingsoverzicht te verkrijgen, klik op "OK"

Voorbeeld van Extern Boekhoudingsoverzicht

Het Extern Boekhoudingsoverzicht kan opgeslagen en uitgeprint worden.