You are here

Dubbel boekhouden

help_id: 
HELP_DlgBanCartellaScegliNuova

Hieronder ziet u hoe u het een Dubbel Boekhouden bestand opent en begint. Voor de andere boekhoudtypes verwijzen wij naar de volgende pagina's:

Weet u nog niet welk boekhoudtype het best bij uw activiteit past, dan kan het Overzicht u misschien helpen.

De pagina Aan de slag toont u, stapsgewijs, hoe te beginnen met SpeedBalance (voor alle boekhoudtypes).

 

Het Dubbel boekhouden is één van de vier applicaties van de gratis SpeedBalance software en is geschikt voor verenigingen, stichtingen, zzp-ers, kleine ondernemers/bedrijven en professionele boekhouders. Dit is het type boekhouding dat in de boekhoudopleidingen onderwezen wordt. Belastingsdiensten in de gehele wereld kennen dit type boekhouding. Het dubbel boekhouden bevat alles om een boekhouding te beheren die in overeenstemming is met de internationale boekhoudnormen:

 • Balans en winst- en verlies-rekening
 • Dagboek
 • Rekeningkaarten
 • BTW rapporten
Verschillende types van het Dubbel boekhouden
 •  Dubbel boekhouden
 •  Dubbel boekhouden met BTW

Dubbel boekhouden is verplicht voor alle bedrijven of organisaties die een balans en een winst- en verlies-rekening moeten neerleggen.

Enkele karakteristieken op een rijtje:

 • Beheert de Balansrekeningen en de Rekeningen van de Winst-en Verlies rekening (activa, passiva, kosten en lasten)
 • Het type met BTW berekent de BTW en de BTW overzichten
 • Verwerkt alle boekhoudkundige registraties: journaal, rekeningkaarten, balans op periode en jaarlijkse rapporten
 • Exporteert gegevens naar Excel, Html, Xml
 • Importeert gegevens vanuit een (Uitgebreid) Kasboek bestand en vanuit een tekstbestand (*.txt)
 • Importeert gegevens van rekeningafschriften in o.a. MT940, *.csv (ING), en *.csv (Rabobank) formaat.

 

Om het opstarten gemakkeljker te maken, kunt u één van de reeds vooraf geconfigureerde modellen kiezen, die gebruikt, bewerkt en opgeslagen kunnen worden voor uw persoonlijk boekhoudbestand.

 • Ga hiervoor naar het menu "Bestand", commando "Nieuw"; in het venster Nieuw bestand aanmaken het gewenste model openen

 • Definiëer de Bestands- en boekhoudingseigenschappen

 • Het bestand opslaan onder een nieuwe naam (Opslaan als...)

  Rekeningschema

Na het kiezen van het model en het opslaan van het bestand, is het nodig de Rekening-tabel aan te passen aan uw eigen wensen en vereisten. Rekeningen kunnen op elk gewenst moment toegevoegd worden; maar om een rekening te verwijderen nadat u begonnen bent met het invoeren van transacties, moet u zich er eerst van verzekeren dat die rekening nog niet gebruikt is en dat er geen transacties ingevoerd zijn op deze rekening. U kunt dit controleren door de Rekeningkaart af te drukken (zie hieronder).

De Rekening-tabel bevat de volgende elementen:

 • De lijst met rekeningen met de bijpassende beschrijving en hun beginsaldo (als dat er is)
 • De rijen waar het programma de totalen kan berekenen (kolom "Groep")

Het programma werkt de Saldo-kolom automatisch bij, gebaseerd op de ingevoerde transacties

Voor de correcte werking van het programma moet iedere rekening een B-Klasse nummer hebben. De BKlasse definieert of de rekening tot de Activa, Passiva, Kosten of Baten behoort.  

 

BESCHRIJVING BKLASSE
ACTIVA 1
PASSIVA 2
UITGAVEN 3
INKOMSTEN 4
Indien één of meerdere rekeningen geen BKlasse heeft, zullen er boekhoudverschillen zijn en zijn de resultaten niet langer betrouwbaar.
Voorbeeld van de Activa (Balans)

 • De in het rood aangeduide bankrekening kan ook gepersonalizeerd worden:

In geval er een rekening ontbreekt op de lijst, voeg een nieuwe rij toe in de Rekeningen-tabel (in de afbeelding heirboven rij 8) en vul in: rekeningnummer, beschrijving, BKlasse en Gr, om zodoende een nieuwe rekening te creëren.

Voor meer informatie over het creëren/aanpassen van een rekeningschema, ga naar de pagina Tabellen en groepen.

 • Sla daarna het bestand op en ga naar de Transacties tabel.

Transacties tabel

De volgende boekhoud-transacties kunnen ingevoerd worden:

 • Enkelvoudige transacties
 • Transacties met meerdere rekeningen

Voor meer informatie over de Transacties tabel kolommen en over het invoeren van verschillende soorten transacties, ga naar de Dubbel boekhouden transacties tutorial.

De Rekening-kaart

Met behulp van de volgende sneltoetsen: Alt + dubbele klik op een rekeningnummer wordt de rekening-kaart getoond. Deze laat alle transacties en saldi van de rekening zien.

 

Balans en Winst- en Verlies-rekening aan het einde van het jaar

De Balans en Verlies- en Winst-rekening kan verscheidene malen afgedrukt worden. U kunt dit rapport verkrijgen door naar het menu Rapporten te gaan en het commando "Uitgebreide Balans op groepen" te selecteren.  Er zijn vele opties voorzien om gedetailleerde en professionele document-afdrukken te verkrijgen.

Voorbeeld Balans

Voorbeeld Winst- en Verlies-rekening

 

Belangrijkste karakteristieken van het Speedbalance Dubbel Boekhouden:

 • Professioneel boekhouden voor particuliere ondernemingen en verenigingen
 • Kompleet en in overeenstemming met de internationale boekhoudnormen
 • De transacties worden geboekt in Debet en Credit
 • Op maat gemaakte presentatie van de Balans en de Winst- en Verlies Rekening
 • Met of zonder BTW beheer