You are here

Afsluitings-procedures

Aan het einde van het jaar, moet u de volgende procedure volgen:

  • De nodige transacties invoeren voor de overdracht naar het nieuwe jaar (afschrijving, voorraad, enz.)
  • De Wisselkoersen-tabel bijwerken (Wisselkoers kolom) met de wisselkoers aan het einde van het jaar of die van het einde van de periode
  • Het commando "Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... "(Taken menu) ingeven
  • Controleren of er geen verschillen zijn in de Totalen-tabel
  • Eventuele verschillen corrigeren (beginsaldi of transactie-verschillen)
  • Eventuele fouten, die het programma signaleert, corrigeren. Deze operatie uitvoeren totdat alle fouten verwijderd zijn.
  • De boekhouding opnieuw controleren (Shift + F9)

Om een nieuw boekjaar te creëren, voer het commando "Nieuw jaar aanmaken" (Taken menu) in. Alle gegevens worden automatisch overgedragen met de beginsaldi van de Balans.